25 000e TEOSTO award for Mikko Hassinen & Elektro GT!


A bold and unapologetic work that captures its audience – The Teosto Prize was awarded for the twelfth time this year, and the winner is Mikko Hassinen for his works on the album Elektro GT. The prize sum is EUR 25,000.

The winner of the Teosto Prize was announced on April 9 at Musiikkitalo in Helsinki.

According to the jury, Mikko Hassinen’s album is characterised by the urge to do things and express one’s self. The works have variety and the album is rich with musical ideas which allow the virtuoso players to use their skills. Elektro GT is a bold and unapologetic work that captures its audience.

The winner was selected among the nominees by the award jury that had three members; Päivi Kärkkäinen, General Director of the Finnish National Opera, Stefan Möller, Managing Director at RadioMedia and Risto Ylihärsilä, the winner of last year’s Teosto Prize.

Päivi Kärkkäinen, the chair of the jury, described the task as rewarding.

“The pre-selection jury did an excellent job and provided us with a fascinating list of diverse candidates. However, the pre-selection jury also gave us a very hard decision to make,” Päivi Kärkkäinen, the chair of the jury said.

“Our decision was unanimous. We wanted to emphasise the award criteria of the Teosto Prize: courageousness, originality and innovation.”

For Hassinen, becoming a nominee was a win on its own.

“Previous nominees and award-winners include many artists who have inspired me, and becoming one of them has thus far been one of the high points of my career,” Hassinen said.

“When I was making this album, I employed a number of thought games or ‘plays’ which I hoped would help me shed the worst clichés of electro-jazz. It is very difficult to achieve an original sound or to make music in a fully unique way, but I set out to make an album that would sound fresh and even novel, at least to my own ears.”

Nominated finalist

This year, the music professionals in the pre-selection jury had selected six works or pieces in the finale. The nominees were:

Perttu Haapanen: Compulsion Island
Perttu Haapanen’s (b. 1972) composition on Compulsion Island

Matti Mikkola: Pepe & Saimaa
Matti Mikkola’s (b. 1976) compositions and arrangements on the album Pepe & Saimaa

Olavi Uusivirta: Ikuiset lapset
Olavi Uusivirta’s (b. 1983) compositions and lyrics and the arrangements by Timo Kämäräinen, Jaakko Kämäräinen and Olli Krogerus on the album Ikuiset lapset

Mikko Hassinen: Elektro GT
Mikko Hassinen’s (b. 1971) works on the album Elektro GT

Tuomas Logrén: Yövesi
Tuomas Logrén’s (b. 1976) compositions and arrangements on the album Yövesi

Antti Paalanen: Meluta
Antti Paalanen’s (b. 1977) works on the album Meluta

The Teosto Prize is awarded to courageous, original and innovative works

The authors and publishers of music use the Teosto Prize to reward courageous, original and innovative Finnish music. This year, the prize was issued for the 12th time.

The prize will be awarded to 1–4 musical works or pieces, and the maximum prize sum is EUR 40,000. If the prize is awarded for a sole musical work or piece, the sum is EUR 25,000. The works can represent any genre, but they must be produced after the previous award season.

The nominees are selected by a pre-selection jury. Members of this year’s jury were Jutta Jaakkola, Executive Director (dep.) of UMO Jazz Orchestra, Heta Hyttinen, Managing Editor, Mari Koppinen, Journalist, Pekka Laine, Journalist,Lauri Pokkinen, Audience Outreach and Social Responsibility Manager at the Finnish National Opera, Kare Eskola, Journalist and Vilma Timonen, Musician and Artist.

Read more: Teosto Prize 2003-2015

Teosto-palkinto Mikko Hassiselle levystä Elektro GT


Röyhkeä ja anteeksipyytelemätön teos vangitsee kuulijansa – Kahdettatoista kertaa tänä vuonna jaetun Teosto-palkinnon sai Mikko Hassinen teoksistaan levyllä Elektro GT. Tunnustuspalkinnon voittaja palkittiin 25 000 eurolla.

Teosto-palkinnon voittaja julkistettiin Musiikkitalossa 9. huhtikuuta.

”Tekemisen ja sanomisen tarve on Mikko Hassisen levyllä vahvasti läsnä. Monipuolinen teos on täynnä rikkaita musiikillisia ideoita, joita virtuoosimaiset soittajat ovat päässeet toteuttamaan. Elektro GT on röyhkeä, anteeksipyytelemätön ja kuulijansa vangitseva kokonaisuus”, palkintoraati totesi perusteluissaan.

Palkinnon saajan valitsi ehdokkaiden joukosta kolmihenkinen raati, johon kuuluivat Suomen Kansallisoopperan pääjohtaja Päivi Kärkkäinen, RadioMedian toimitusjohtaja Stefan Möller ja viime vuonna Teosto-palkinnolla palkittu Risto Ylihärsilä.

Palkintoraadin puheenjohtaja Päivi Kärkkäinen luonnehti tehtävää antoisaksi.

”Esiraati oli tehnyt erinomaista työtä ja valinnut mielenkiintoisen ja monipuolisen ehdokaslistan. Samalla esiraati tosin teki meidän työmme kovin hankalaksi”, totesi Päivi Kärkkäinen.

”Raati oli yksimielinen. Erityistä painoa halusimme antaa Teosto-palkinnon kriteereille; rohkeudelle, omaperäisyydelle ja innovatiivisuudelle.”

Hassisen mukaan jo pelkkä ehdokkuus tuntui palkinnolta.

”Moni aiemmista ehdokkaista ja palkituista on ollut itselleni inspiraation lähde ja on tähänastisen urani huippuhetkiä päästä tähän joukkoon mukaan”, sanoi Hassinen.

”Levyä tehdessäni kehittelin itselleni erilaisia tekotapaa muuttavia ajatusleikkejä tai ”pelejä”, joiden avulla toivoin välttäväni pahimmat sähköiseen jazziin liittyvät kliseet. On vaikea kuulostaa omaperäiseltä tai tehdä musiikkia muista poikkeavasti, mutta tarkoitus oli tehdä levy niin, että ainakin omiin korviin se kuulostaisi uudelta tai peräti aiemmin kuulemattomalta.”

Palkintoehdokkaina kuusi teosta tai teoskokonaisuutta

Musiikkialan ammattilaisista koostuva esiraati oli valinnut tänä vuonna loppukilpailuun kuusi teosta tai teoskokonaisuutta. Palkintoehdokkaat olivat:

Perttu Haapanen: Compulsion Island
Perttu Haapasen (s. 1972) sävellys teoksella Compulsion Island

Matti Mikkola: Pepe & Saimaa
Matti Mikkolan (s. 1976) sävellykset ja sovitukset levyllä Pepe & Saimaa

Olavi Uusivirta: Ikuiset lapset
Olavi Uusivirran (s. 1983) sävellykset ja sanoitukset sekä Timo Kämäräisen, Jaakko Kämäräisen ja Olli Krogeruksen sovitukset levyllä Ikuiset lapset

Mikko Hassinen: Elektro GT
Mikko Hassisen (s. 1971) teokset levyllä Elektro GT

Tuomas Logrén: Yövesi
Tuomas Logrénin (s. 1976) sävellykset ja sovitukset levyllä Yövesi

Antti Paalanen: Meluta
Antti Paalasen (s. 1977) teokset levyllä Meluta

Teosto-palkinnolla palkitaan rohkeita, omaperäisiä ja innovatiivisia teoksia

Teosto-palkinnolla musiikintekijät ja -kustantajat ovat nostaneet esiin rohkeita, omaperäisiä ja innovatiivisia kotimaisia sävelteoksia. Tänä vuonna tunnustuspalkinto jaettiin 12. kerran.

Palkinto jaetaan 1–4 teokselle tai teoskokonaisuudelle, ja palkintosumma on enintään 40 000 euroa. Jos palkinnon saa vain yksi teos tai teoskokonaisuus, palkinto on 25 000 euroa. Teokset voivat edustaa mitä tahansa musiikin lajia, ja niiden pitää olla edellisen palkintokauden jälkeistä tuotantoa.

Palkintoehdokkaat valitsi esiraati, johon kuuluivat tänä vuonna Uuden musiikin orkesteri UMOn vs. toimitusjohtaja Jutta Jaakkola, toimituspäällikkö Heta Hyttinen, toimittaja Mari Koppinen, toimittaja Pekka Laine, Suomen Kansallisoopperan yleisö- ja yhteiskuntavastuupäällikkö Lauri Pokkinen, toimittaja Kare Eskola sekä musiikintekijä Vilma Timonen.

Share to